In English

Miten verotus muuttuu, kun päästötaso nousee?

Verotuksen pohjana käytetään vuonna 2018 alinta auton tietoihin kirjattua päästötasoa

Siirtymäaikana auto- ja ajoneuvoverotuksessa käytetään nykyisiä autoveron ja ajoneuvoveron tasoja, joihin sovelletaan alinta autolle ilmoitettua hiilidioksidipäästöarvoa, mikäli auton tyyppihyväksyntätodistuksella useita mittausarvoja. Näin ollen verotuksen pohjana on NEDC-aikaan hyväksytyillä autoilla NEDC-mittauksen mukainen CO2-arvo ja WLTP-mittauksella hyväksytyillä autoilla joko laskennallinen NEDC-CO2-arvo tai WLTP-CO2-arvo riippuen siitä, kumpi niistä on alempi.

WLTP:n mukaisessa mittauksessa kaupallisten nimikkeiden määrä kasvaa merkittävästi, sillä lisävarusteiden vaikutus on uudessa mittausjärjestelmässä otettava aiempaa tarkemmin huomioon hiilidioksidipäästötasoa määriteltäessä. Näin ollen autoverotus siirtyy muutoksen myötä yhä selvemmin kohti autoyksilökohtaista verotusta, jossa hiilidioksiditasot määritetään aina autoyksilöittäin eikä yleisten mallinimikkeiden perusteella.

WLTP-pohjaiseen verotukseen siirtymisen aikataulu on vielä auki

Jotta autoveron keskitaso ei kasvaisi mittaustavan muutoksen takia, WLTP-hyväksytyille autoille on valmisteilla erilliset verotaulukot, jotka määritellään veroneutraalisti: tavoitteena on, että WLTP-autojen auto- ja ajoneuvoveron kokonaiskertymä olisi sama kuin samasta autokannasta kerättäisiin NEDC-verotaulukolla. Uudella verotaulukolla varmistetaan, että autovero ei kiristy mittaustavan muutoksen takia. WLTP-pohjaiseen verotukseen siirtymisen aikataulu on vielä auki, sillä verotaulukon käyttöönotto vaatii lakimuutoksen, jonka valmistelu ja käsittely on aikaavievää. Toistaiseksi siis myös WLTP-arvoilla tyypitetyt autot verotetaan nykyisellä NEDC-arvoihin perustuvilla verotaulukoilla, mutta hiilidioksidipäästönä käytetään laskennallista NEDC-CO2-arvoa.

Laskennallisten NEDC-CO2-arvojen käytöstä voidaan luopua, verotuksen pohjana on erillinen WLTP-tasoille suunniteltu verotaulukko. Laskennallisia NEDC-arvoja on teoriassa mahdollista käyttää verotuksen pohjana vuoden 2021 alkuun asti, jonka jälkeen kaikille ajoneuvoille ei enää tuoteta vanhan mittaustavan mukaisia arvoja. On kuitenkin todennäköistä, että WLTP-pohjaiseen verotukseen siirrytään jo huomattavasti aiemmin. Tällöin verotuksen pohjana olisi yhtenäisellä mittaustavalla määritetty päästötieto ja mittaustapakohtainen verotaulukko.

Myös kuluttajainformaatiossa luonnollisin ajankohta WLTP-arvoihin siirtymisessä olisi verotuksen siirtyminen WLTP-taulukoihin, sillä muussa tapauksessa kuluttajalle tulee viestiä kaksilla eri hiilidioksidiarvoilla – ilmoitetuilla WLTP-arvoilla ja verotuksen pohjana olevilla laskennallisilla NEDC-arvoilla.

Hiilidioksidipäästötason epävarmuuden hallinta autokaupassa

WLTP:n yksilökohtaiseen päästöarvoon lisää epävarmuutta kuluttajaviestintään. Uudella mittaustavalla hyväksyttävillä autoilla tilausvaiheessa ilmoitettu hiilidioksiditaso voi joissakin tapauksissa muuttua, sillä lopullinen päästötaso voi selvitä vasta kun auto on valmis. Jos auton vaatimuksenmukaisuustodistukselle kirjattu lopullinen hiilidioksiditaso on tilausvaiheessa arvioitua tasoa suurempi, myös autovero ja auton verotusarvo luontoisetuna voivat olla arvioitua suurempia. Autonvalmistajat pyrkivät jatkossakin ilmoittamaan hiilidioksidipäästöt mahdollisimman tarkasti jo tilausvaiheessa, mutta varsinkin siirtymäaikana päästötaso saattaa tarkentua auton tilauksen ja toimitushetken välillä.

Samalla myös autoon valittavien varusteiden merkitys korostuu. NEDC-mittauksessa varusteiden vaikutusta ei ollut tarvetta peilata päästötasoon, vaan pelkästään hankintakustannuksiin. WLTP-mittausjärjestelmässä varusteet vaikuttavat hintaan sekä hinnan että korkeamman hiilidioksiditason tuoman korkeamman autoverotason kautta.


print