In English

Autojen päästöt ja niiden mittaus

Päästöjä on erilaisia. Meillä Euroopassa on maailman tiukimmat hiilidioksidipäästövaatimukset (CO2). USA:ssa on taas maailman tiukimmat ns. säänneltyjen päästöjen vaatimukset. Viimemainitut pitävät sisällään mm. typenoksidi- (NOx) ja pienhiukkaspäästöt (PM).

Euroopassa säännellyt päästöt on määritelty ns. Euro-päästöluokituksissa. Mitä alemmaksi säänneltyjä päästöjä pyritään laskemaan, sitä vaikeampaa on samanaikaisesti vähentää polttoaineenkulutuksesta suoraan riippuvia hiilidioksidipäästöjä. Jotta saadaan säännellyt päästöt mahdollisimman alas, ei moottoria voida käyttää optimitehoalueella, mikä johtaa usein hiilidioksidipäästöjen kasvuun. Teknologia molempien päästölajien vähentämiseksi on viime vuosina kehittynyt nopeasti.

Kun puhutaan pakokaasupäästöistä, on tärkeää erottaa toisistaan hiilidioksidipäästöt ja ns. säännellyt päästöt. Suomessa autovero määräytyy auton arvon ja hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ajoneuvoveron perusvero määräytyy auton hiilidioksidipäästön perusteella ja hiilidioksiditiedon puuttuessa massan perusteella. Säännellyt päästöt eivät ole auton verotukseen vaikuttava komponentti.

Säännelty päästö = epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvä yhdiste (CO, HC, NOx, PM). Euroopassa säännellään Euro-luokituksella (uusille autoille pakollinen Euro 6 -päästöluokka). Yhdysvalloissa on maailman tiukimmat säänneltyjen päästöjen rajat

Hiilidioksidipäästö = polttoaineen palamistuloksena syntyvä kasvihuonekaasu. Euroopassa on maailman tiukimmat rajat niin kansallisessa vero-ohjauksessa, kuin EU:n autonvalmistajille asettamissa sitovissa malliston keskimääräisissä CO2 -päästöjen raja-arvoissa. Yhdysvalloissa autojen hiilidioksidipäästövaatimukset ovat Eurooppaan verrattuna hyvin löyhät.

Kuka mittaa CO2- tai säännellyt päästöt? Mittauksen tekevät tyyppihyväksyntäviranomaisen ilmoittamat/hyväksymät tutkimuslaitokset. Euroopassa se voi olla esim. saksalainen TÜV tai Suomessa VTT. USA:ssa päästöjä sääntelevä viranomainen on Environmental Protection Agency (EPA).

Miten nämä päästöt mitataan? Mittaus suoritetaan laboratoriossa. Mittauksessa simuloidaan kaupunki- ja maantieajoa tarkalleen viranomaisen/lainsäädännön määrittelemän ajosyklin mukaisesti. Mittaussyklinä EU:ssa käytetty NEDC-sykli (New European Drive Cycle) on syyskuussa 2017 vaihtunut YK:n valmistelemaan WLTP-ajosykliin (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), joka kuvaa paremmin todellisissa ajotilanteissa syntyviä päästöjä. Lisäksi EU:ssa otetaan vaiheittain syyskuusta 2017 alkaen käyttöön laboratoriotestiä täydentävä todellisessa liikenteessä tehtävä päästömittaus (RDE, Real Driving Emissions -testi).

Autovero = Kertaluontoinen vero, joka maksetaan auton ensirekisteröinnin yhteydessä. Määräytyy auton arvon ja hiilidioksidipäästön perusteella. Suomessa on U-maiden toiseksi korkein auton hankinnan vero.

Ajoneuvoveron perusvero = Auton omistamisesta maksettava vero, joka määräytyy päiväperusteisesti hiilidioksidipäästön tai auton kokonaispainon perusteella liikennekäytössä olon ajalta.

EU-kulutus = Autonvalmistajan tyyppihyväksyntäviranomaisen ilmoittamassa/hyväksymässä tutkimuslaitoksessa teettämä kulutustesti. Sen sisältö määritellään tyyppihyväksyntädirektiivissä. EU-kulutus on direktiivissä määriteltyjen ajovastusten ja olosuhteiden mukainen minikulutustesti, jonka perusteella erilaisten autojen kulutusta voidaan vertailla

Pakokaasupäästöjen mittaus katsastuksessa = Dieselkäyttöisille autoille tehdään katsastuksessa savutusmittaus, jossa kuormittamatonta moottoria kiihdytetään polttoaineen ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen asti. Tällöin syntyvästä pakokaasusta mitataan sen valonläpäisykykyä, jolle on asetettu raja-arvot. Savutusmittauksella voidaan todeta moottorin kunto, mutta sillä ei ole mitään tekemistä auton tyyppihyväksynnässä tehtävän päästömittauksen kanssa.


print