In English

Uuden ja käytetyn auton hintakehitys

Uuden ja käytetyn auton hintakehitystä on seurattu kuluttajahintaindeksin avulla. Se kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tilastokeskus kokoaa kuluttajahintaindeksiä kokonaisindeksinä, hyödykeryhmttäin sekä lähes 500 eri hyödykkeen hintakehityksenä.

Uusien autojen hinnat ovat viime vuosina pysyneet melko samalla tasolla, vaikka samaan aikaan yleiset kuluttajahinnat ovat kasvaneet selvästi. Autoveron alennukset ovat hintaindeksin mukaan siirtyneet autojen myyntihintoihin. Vuoden 2008 autoveron alennus laski autojen hintoja noin 7 %. Vastaavasti vuonna 2012 toteutettu autoveron korotus nosti autojen hintoja.

Pienet autoveron alenemat vuosina 2016, 2017 ja 2018 näkyvät autojen toteutuneissa hinnoissa. Ensirekisteröityjen uusien autojen hinta aleni vuosien 2016 ja 2017 alussa noin 0,6 % ja vuoden 2018 alussa noin 1,2 %. Keskivertoauton autovero laski vuoden 2018 alussa noin 350 eurolla, joka suoraan hintaan siirrettynä alentaisi hintaa noin 1,1 prosenttia.

hintakehitys_kuvana


Uuden ja käytetyn auton hintakehitys

Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2018-03-14 11:20
Tilastokeskus

Lisätietoja kuluttajahinnoista

Kuluttajahintaindeksin muut tiedot Tilastokeskuksen sivuilla


print